• AKCIOVÝ FOND S DLOUHODOBÝM HORIZONTEM

  • PRO KVALIFIKOVANÉ INVESTORY

  • INVESTIČNÍ STRATEGIE ZALOŽENÁ NA DŮKLADNÉ FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZE

  • AKCIOVÝ FOND S DLOUHODOBÝM HORIZONTEM

  • PRO KVALIFIKOVANÉ INVESTORY

  • INVESTIČNÍ STRATEGIE ZALOŽENÁ NA DŮKLADNÉ FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZE

Alethes value

Alethes Value je globální akciový fond s dlouhodobým investičním horizontem. Jedná se o podfond zřízený Alethes investiční fond SICAV a.s. Jeho cílem je zhodnocení kapitálu převyšujícího výnosy z bezpečných investic (kvalitních dluhopisů či nemovitostí). Fond investuje do koncentrovaného portfolia několika desítek titulů s atraktivním poměrem potenciálního výnosu a rizika.

Alethes je ryze český fond. Je založen českými subjekty, registrovaný v České republice a má licenci od České národní banky.

Proč Alethes?

Z naší téměř 30leté poradenské a podnikatelské praxe máme rozsáhlé zkušenosti v oblasti poradenství při nákupech a prodejích soukromých firem. Investiční proces používaný při těchto transakcích tak přirozeně aplikujeme i na investice na kapitálových trzích.

Věříme, že právě kvalita a hloubka naší vlastní analýzy je to, co nás odlišuje od většiny fondů na trhu. Výsledky našich dosavadních investic nás utvrzují v tom, že tento přístup funguje.

Zakladatelé

Václav Podzimek, zakladatel a jednatel společnosti March7, s.r.o.

Ing. Václav Podzimek

zakladatel a jednatel společnosti March7, s.r.o., která působí jako odborný poradce a je zodpovědná za investiční strategii fondu Alethes; odborník v oblasti finanční analýzy a správy investic, bývalý auditor, ex-partner mezinárodní auditorské a poradenské firmy VGD

Jan Šuma, člen investičního výboru fondu Alethes

Ing. Jan Šuma

člen investičního výboru fondu Alethes; poradce s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti investičních transakcí, partner mezinárodní auditorské a poradenské firmy VGD

Dalibor Dědek

Ing. Dalibor Dědek

významný český podnikatel, mecenáš a zakladatel skupiny Jablotron; klíčový investor fondu Alethes

Václav Podzimek, zakladatel a jednatel společnosti March7, s.r.o.


Ing. Václav Podzimek

zakladatel a jednatel společnosti March7, s.r.o., která působí jako odborný poradce a je zodpovědná za investiční strategii fondu Alethes; odborník v oblasti finanční analýzy a správy investic, bývalý auditor, ex-partner mezinárodní auditorské a poradenské firmy VGD

Jan Šuma, člen investičního výboru fondu Alethes


Ing. Jan Šuma

člen investičního výboru fondu Alethes; poradce s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti investičních transakcí, partner mezinárodní auditorské a poradenské firmy VGD

Dalibor Dědek


Ing. Dalibor Dědek

významný český podnikatel, mecenáš a zakladatel skupiny Jablotron; předseda dozorčí rady fondu Alethes a jeho klíčový investor

Investiční strategie

Investiční strategie je založena na důkladné fundamentální analýze, dlouhodobém investičním horizontu a důsledné eliminaci rizik. Jejím základem je vyhledávání takových investic, jejichž „vnitřní hodnota“ odhadnutá na základě fundamentální analýzy vysoce převyšuje cenu, za kterou je možné danou investici pořídit.

Podstatnou podmínkou pro uplatnění této strategie je dlouhodobý investiční horizont. Skutečně dlouhodobý investiční horizont umožňuje využít tržní volatilitu jako příležitost k nákupu podhodnocených akcií těch nejzajímavějších firem.

Součástí naší strategie je také udržování vysokého objemu volné hotovosti, která nám dává velkou šanci zrealizovat většinu příležitostí, jenž se na trhu objeví. Skutečně zajímavé investice se objevují jen zřídka.

Základní údaje – akcie třídy A

Měna|Minimální investice 1 mil. Kč
Investiční horizont5 let|Perioda ocenění měsíční
Management fee0,5 % ročně z hodnoty fondového kapitálu|Performance fee
20 % ze zhodnocení fondového kapitálu
Vstupní poplatek0-0,5% z hodnoty investice|Výstupní poplatek0%
MěnaMinimální investice 1 mil. Kč
Investiční horizont5 letPerioda ocenění měsíční
Management fee0,5 % ročně z hodnotyPerformance fee
20 % ze zhodnocení fondového kapitálu
Vstupní poplatek0-0,5% z hodnoty investiceVýstupní poplatek0 %
Měna
Investiční horizont 5 let
Management fee 0,5 % ročně z hodnoty fondového kapitálu
Vstupní poplatek 0-0,5% z hodnoty investice
Minimální investice 1 mil. Kč
Perioda ocenění měsíční
Performance fee 20 % ze zhodnocení fondového kapitálu
Výstupní poplatek 0%

• Alethes investiční fond SICAV a.s., IČO: 063 56 273
sídlo: Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika

• obhospodařovatel/administrátor: AMISTA investiční společnost a.s. • odborný poradce: March7 s.r.o.
• depozitář: ČSOB a.s. • auditor: Grant Thornton Audit s.r.o.

Alethes logo