Vážení akcionáři,

hodnota majetku připadající na 1 investiční akcii třídy A poklesla v uplynulém čtvrtletí z 1,1143 na 1,0339, tj. o -7,22%.

Akciové trhy ve druhém čtvrtletí výrazně oslabily (indexy S&P500 a MSCI World klesly od začátku roku 2022 o -20,58%, resp. -21,21%). Tak jako v prvním čtvrtletí si naše portfolio vedlo o poznání lépe než trhy. To je dáno jednak vysokým podílem hotovosti, ale také defenzivní skladbou portfolia.